Adres
Türkiye
Email
ocakliksifaenerjisi@gmail.com
İletişim
+0531 912 92 00
Jan 01, 2023

Frekansımız Kaç Olmalı ?

Image

Bruce Tainio'nun çalışmaları ve Frederick Dodson'ın "Levels of Energy" kitabında ele alınan konseptler, enerji ve frekansların insan yaşamı üzerindeki etkilerine dair ilginç görüşler sunar. Bu bakış açısına göre, her şeyin enerji olduğu ve bu enerjinin farklı frekanslarda titreştiği düşünülür. İnsan vücudundan duygulara, düşüncelere ve hatta çevremizdeki nesnelere kadar her şeyin bir enerji frekansı olduğu kabul edilir. Bu enerji frekansları, kişinin yaşam deneyimlerini ve algılanan gerçekliği etkileyebilir.


İnsan Vücudunun Enerji Frekansları

Bruce Tainio'ya göre, sağlıklı bir insanın enerji frekansı genellikle 62-72 MHz aralığında değişir. Bu aralığın altında kalan frekanslar, hastalık veya dengesizlik belirtisi olarak görülebilir.

Her organın kendine özgü bir frekansı olduğu ve bu frekansların sağlık durumuyla ilişkili olduğu düşünülür.

Duygular ve Frekanslar

Düşük Frekanslar: Korku, endişe, öfke gibi negatif duygular düşük frekanslarla ilişkilendirilir. Bu frekanslarda olan bireyler, daha olumsuz yaşam deneyimleriyle karşılaşabilirler.

Orta Frekanslar: Zeka, bilgi ve aktivite gibi durumlar orta frekanslarla ilişkilendirilir.

Yüksek Frekanslar: Neşe, yaratıcılık, huzur gibi pozitif duygular yüksek frekanslarla ilişkilendirilir ve daha olumlu yaşam deneyimleriyle bağdaştırılır.

Frekanslar ve Yaşam Deneyimleri

İnsanların kendi frekansları, onların yaşam deneyimlerini ve çektikleri olayları etkiler. Yani bir kişi ne tür frekanslar yayıyorsa, evren o frekansa uygun gerçeklikleri sunar.

Evrenin çekim yasası, bireylerin inançlarına ve duygularına göre çalışır. Yani kişiler, kendi inanç ve duygularının frekanslarına uygun olayları ve deneyimleri hayatlarına çekerler.


Frekansların Gücü ve Etkisi

Tarihsel liderlerin frekansları, onların toplumdaki etkilerini açıklamada kullanılabilir. Örneğin, Adolf Hitler'in düşük frekansları (öfke, üstünlük) yüksek enerjisiyle birleşerek toplumu etkileyebilmiştir.

Her frekans, altındaki frekansları etkileyebilir. Bu nedenle, kişisel frekans ve enerji düzeyi, bireyin yaşamındaki olayları ve etkileşimleri belirleyebilir.

Frekans ve enerji konseptleri, hem fiziksel hem de metafiziksel düzeyde insan deneyimini anlamaya yönelik ilginç yaklaşımlar sunar.

OCAKLIK

Anadolu Ocaklık Şifa Sistemi, kadim zamanlardan beri varlığını sürdüren ruhsal ruhani yapıda şifa sistemidir.Anadolu Ocaklık Şifa Sistemi'ni öğrenmek isteyenler için oldukça kapsamlı bir eğitim programı sunulmaktadır. Bu programda teorik ve pratik bilgiler verilmekte ve katılımcılara sertifika verilmektedir. Bu eğitim ve şifa programları uzman eğitmen Sosyolog Derya Eryılmaz tarafından gerçekleştirilmektedir. Derya Eryılmaz Kuantum Bioenerj ekolünün kurucusu ve uygulayıcısıdır. Kendisi yıllardır bu sistemi uygulamakta ve öğretmekte olup binlerce kişinin şifalanmasına da vesile olmuştur.

Adres

Türkiye

+0530 120 47 97

ocakliksifaenerjisi@gmail.com

Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt : 09.00-17.00

Copyright © 2020 Ocaklık Her hakkı saklıdır. Bu sitede yayınlanan her türlü görüntü, yazı içeren bilgiler, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, OCAKLIK.com 'a aittir.