Adres
Türkiye
Email
ocakliksifaenerjisi@gmail.com
İletişim
+0531 912 92 00
Jan 01, 2023

Ocaklık Geleneğinde El Verme - El Alma Nedir ?

Image

Ocaklık geleneği, Anadolu'da özellikle halk hekimliği ve spiritüel şifa uygulamalarıyla ilişkili, eski ve zengin bir gelenektir. "El verme" veya "el alma" ise bu geleneğin önemli bir parçasını oluşturur. Bu uygulama, genellikle bir nevi inisiyasyon veya öğrencilik sürecini ifade eder ve ocaklık geleneğindeki bilgi ve yeteneklerin bir kişiden diğerine aktarılmasını simgeler.


Ocaklık Geleneğinde El Verme - El Alma Nedir ?

İnisiyasyon Ritüeli: El verme- el alma, bir şifacının (ocaklığın) bilgi, beceri ve manevi gücünü bir öğrenciye aktardığı bir inisiyasyon ritüelidir. Bu, genellikle simgesel bir eylemdir ve şifacının yetkisini ve bilgisini öğrenciye devrettiğini gösterir.

Bilgi ve Güç Aktarımı: Bu süreçte, şifacının (ocaklığın) deneyimleri, bilgileri ve manevi gücü, inisiyasyn yolu ile öğrenciye aktarılır. Bu, öğrencinin şifa verme yeteneklerini geliştirmesine ve geleneğin devamlılığını sağlamasına yardımcı olur.

Manevi Bağ ve Sorumluluk: El alma ritüeli, aynı zamanda manevi bir bağ ve sorumluluk yaratır. Öğrenci, aldığı bilgi ve gücü sorumlu bir şekilde kullanmayı ve geleneği saygıyla sürdürmeyi taahhüt eder.

Geleneksel Uygulamaların Devamlılığı: El verme/el alma, geleneksel bilgi ve uygulamaların nesilden nesile aktarılmasını sağlayarak, kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur.


Önemi ve Günümüzdeki Yeri

Kültürel Miras: Ocaklık geleneği, Anadolu kültürünün önemli bir parçasını oluşturur ve bu ritüeller, bölgesel tarih ve kültürün yaşatılmasında önemli rol oynar.

Halk Hekimliği: Bu geleneğin uygulayıcıları, halk arasında doğal ve manevi şifa yöntemleri sunarak önemli bir sosyal işlev görür.

El verme - el alma, Anadolu'daki ocaklık geleneğinin sadece bir yönüdür ve bu tür geleneksel uygulamalar, yerel inançlar, tarih ve sosyal yapılarla yakından ilişkilidir. Bu ritüellerin uygulanış biçimi ve anlamı, farklı bölgelerde ve farklı ocaklık ailelerinde değişiklik gösterebilir.

OCAKLIK

Anadolu Ocaklık Şifa Sistemi, kadim zamanlardan beri varlığını sürdüren ruhsal ruhani yapıda şifa sistemidir.Anadolu Ocaklık Şifa Sistemi'ni öğrenmek isteyenler için oldukça kapsamlı bir eğitim programı sunulmaktadır. Bu programda teorik ve pratik bilgiler verilmekte ve katılımcılara sertifika verilmektedir. Bu eğitim ve şifa programları uzman eğitmen Sosyolog Derya Eryılmaz tarafından gerçekleştirilmektedir. Derya Eryılmaz Kuantum Bioenerj ekolünün kurucusu ve uygulayıcısıdır. Kendisi yıllardır bu sistemi uygulamakta ve öğretmekte olup binlerce kişinin şifalanmasına da vesile olmuştur.

Adres

Türkiye

+0531 912 92 00

+0530 120 47 97

ocakliksifaenerjisi@gmail.com

Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt : 09.00-17.00

Copyright © 2020 Ocaklık Her hakkı saklıdır. Bu sitede yayınlanan her türlü görüntü, yazı içeren bilgiler, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, OCAKLIK.com 'a aittir.